Lakóközösségek és magánház tulajdonosok figyelmébe!

Ajánlatunk idős, nagyméretű fák közlekedés-veszélyességi vizsgálatára, valamint szakvélemény (fitotechnikai, növényvédelmi, egyéb) elkészítésére vonatkozik.

Bizonyára az Önök közvetlen környezetében is találhatók olyan fák, melyek ugyan teljesen a szívükhöz nőttek, de néhány közülük veszélyt jelenthet az épületekre, járművekre, esetenként az alattuk közlekedő emberekre is!

2013-tól az egyik legmegbízhatóbb, a nemzetközi előírásoknak megfelelő VTA favizsgálati és diagnosztikai eljárást alkalmazzuk hazánkban. Ez egy nemzetközi standardnak megfelelő szakmai vizsgálat, melyet szükség esetén műszeres pontosító vizsgálatokkal egészítünk ki (hangtomográf, rezisztográf, fraktométer). Ez a vizsgálatsorozat adja jelenleg a legrészletesebb képet a fák állapotáról, általános veszélyességéről Magyarországon.

A vizsgálattal lehetőségünk nyílik szakvéleményt adni a fa teljes egészségi állapotáról, beleértve a gyökereket (kidőlés, kifordulás veszély), a gyökérnyakat és törzset (törések, csavarodások okozta statikai meggyengülés), a koronaalapot és koronát (ágak és kisebb koronarészek letörésének esélye). A vizsgálat során a műszeres méréseket, megállapításaink alátámasztására használjuk.

A vizsgálat eredményeinek ismeretében ajánlhatók azok a beavatkozások, melyek a veszélyesség jelentős csökkenését, a legtöbb esetben megszűnését is eredményezik. Legvégső megoldásként a fák eltávolítását javasoljuk. A jelentés ajánlati részében mindenkor szerepelnek a szükséges beavatkozásaok.

Amennyiben élni kívánnak az akciós vizsgálat lehetőségével, várjuk megkeresésüket a fák állapotának felmérésére!

Tevékenységünk magában foglalja a fák állapotának teljes körű felmérését, jegyzőkönyvbe foglalását, javaslatot a veszély elhárítására akár fitotechnikai, akár növényvédelmi eljárásra legyen szükség.

Elérhetőségeink…